Influenza vaccination

Følgende personer kan vaccineres gratis efter den 01.10.2021 – 15.01.2022:

  • personer over 65 år.

  • førtidspensionister

  • efter lægelig vurdering patienter med sukkersyge, sværere kronisk lunge eller hjertekarsygdom – fraset hypertension (forhøjet blodtryk), svær overvægt samt eventuelt andre med sværere kroniske sygdomme.

  • alle gravide efter 12. graviditetsuge