Utilsigtede hændelser

Vi forsøger at undgå utilsigtede hændelser, men hvis du eller en pårørende alligevel er udsat for en utilsigtet hændelse (fx medicinfejl, forsinket prøvesvar eller lignende) kan du indberette til:        www.DPSD.dk